IT-hallintatavat

IT-hallintatapojen standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Tämän alueen standardisointityöllä luodaan IT-hallintatapojen ja palvelunhallinnan työkaluja organisaatioiden ylimmälle johdolle. Standardisoitavia toimintoja ovat esimerkiksi auditointi, liiketoimintaprosessien ulkoistaminen sekä it:n hallintatavat ja riskienhallinta.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT Service Management and IT Governance).

Suomessa alan kansainväliseen standardisointiin osallistuu seurantaryhmä SFS/SR 308.

Lisätietoja IT-hallintatapojen standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja