Ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen ergonomia

Tämä standardisointialue kattaa ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen ergonomisiin perusperiaatteisiin ja suosituksiin liittyvän perusstandardisoinnin.

Aihealue käsittelee vuorovaikutteisten järjestelmien (ohjelmistot, käyttöliittymät, syöttölaitteet, näytöt) ergonomista suunnittelua tuotteiden tai järjestelmien käyttäjien terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä (työ)järjestelmän kokonaissuorituskyvyn optimoimiseksi.

Ergonomiset periaatteet sisältävät terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäksi myös käytettävyyteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat.

Standardit laaditaan komiteoissa ISO/TC 159/SC 4 Ergonomics of human-system interaction ja CEN/TC 122 Ergonomics.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:
Ergonomia


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja