Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu

Automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Standardisoinnin kohteina ovat viivakoodien ja RFID-tunnisteiden tietojen esitysmuoto ja tietosisältö sekä niihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät. Standardisoinnin avulla yhtenäistetään maailmanlaajuisesti tunnisteiden sisältö ja varmistetaan, että tunniste toimii kaikissa tunnisteenlukuympäristöissä oikein ja samalla tavalla.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques) ja CENissä (CEN/TC 225 AIDC Technologies).

Suomessa alan kansainväliseen standardisointiin osallistuu seurantaryhmä SFS/SR 309.

Ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvät automaattista tunnistusta ja tiedonkeruuta koskevat standardit laaditaan Yleisessä Teollisuusliitossa.

Lisätietoja alan standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja