Anturiverkot


Anturiverkkojen standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Kansainvälisesti standardisoinnin alla ovat anturiverkkojen terminologia, taksonomia ja viitearkkitehtuuri. Standardisoinnilla pyritään saamaan aikaan ohjeet tekniikoiden saattamiseksi yhteentoimiviksi.

Kansainvälistä standardisointityötä tekee työryhmä ISO/IEC JTC 1 WG 7 Sensor networks yhteistyössä monien JTC 1:n alakomiteoiden kanssa. Kansallista seurantaryhmää ei ole perustettu, mutta kansainvälisessä toiminnassa on mukana suomalaisia asiantuntijoita.

Lisätietoja anturiverkkojen standardisoinnista saa IT-standardisoinnin kotisivuilta

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja