Sähköinen viestintä

Sähköisen viestinnän standardoinnista vastaa Viestintävirasto. Sähköisen viestinnän standardointi tähtää siihen, että viestintäverkot, päätelaitteet ja viestintäpalvelut ovat keskenään yhteentoimivia ja yhteensopivia Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

Kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä telealan standardoinnissa ovat kansainvälinen televiestintäliitto ITU (International Telecommunication Union) ja Euroopan telestandardointi-instituutti ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Näiden virallisten standardointiorganisaatioiden lisäksi sähköisen viestinnän spesifikaatioita laaditaan useissa foorumeissa.

ITU-T:n suositukset ja ETSIn standardit ovat ladattavissa maksutta ko. organisaatioiden www-sivuilta.

 Viestintäviraston www-sivuilta löytyy lisätietoja mm. kansallisesta sähköisen viestinnän standardoinnin koordinoinnista ja vaikuttamismahdollisuuksista kansainväliseen standardointiin.

 


 


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja