Ohjelmistotekniikka

Ohelmistotekniikkaan lasketaan kuuluviksi ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys sekä ohjelmointikielet. Niiden standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisointiyksikkö.

Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Standardisoinnin kohteina ovat ohjelmistojen ja järjestelmien kehittämisessä, hallinnassa ja palveluissa tarvittavat prosessit, menetelmät ja tekniikat. Standardisoidut ratkaisut ja yhtenäiset toimintatavat tuovat kustannussäästöjä, järjestelmäosien uudelleenkäytettävyyttä ja tekevät laadunarvioinnin eri vaiheissa helpommaksi.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 7 Software and systems engineering).

Lisätietoja alan standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Ohjelmointikielet

Ohjelmointikielten standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Tämän alueen standardisoinnin kohteita ovat ohjelmointikielet ja niiden määrittelymenetelmät ja -välineet sekä rajapinnat.

Ohjelmointikielten kehittämisessä syntyy helposti omia murteita. Murteella kirjoitettu tietokoneohjelma ei välttämättä toimi kaikissa tietokone- ja sovellusympäristöissä. Standardisoitu ohjelmointikieli on sanastoltaan ja kieliopiltaan tarkoin määritelty. Standardisointityön avulla varmistetaan, että tietyllä ohjelmointikielellä kirjoitettu sovellus toimii eri varusohjelmistojen kanssa ja eri tietokoneympäristöissä.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 22 Programming languages, their environments and systems software interfaces).



Lisätietoja ohjelmointikielten standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja