Kuvan, äänen ja multimedian koodaukset

Kuvan, äänen ja multimedian koodauksen standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Kuvien ja äänten tallentaminen ja esittäminen digitaalisessa muodossa vaatii yhteisesti sovitut koodaukset, jotta laitteet olisivat yhteensopivia. Alueen standardisoinnissa on kaksi painopistettä: JPEG:n toiminta keskittyy digitaalisten valokuvien ja elokuvan koodaukseen ja MPEG-alue kattaa laajasti liikkuvan kuvan, äänen, multimedian, hypermedian koodauksen ja pakkauksen sekä näihin liittyvien järjestelmien koodauksen ja hallinnan.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information).

 Lisätietoja alan standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja