Välinehuolto

Välinehuolto on tärkeä osa potilaan turvallista hoitoa ja hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2019) määrittelee vaatimukset desinfioinnille ja steriloinnille. Eurooppalaisilla standardeilla puolestaan täytetään lain vaatimukset. Keskeisimmät standardit soveltamisohjeineen on koottu SFS-käsikirjoihin, joiden tueksi kirjat laatinut työryhmä on tehnyt myös maksuttomat luentoaineistot.

SFS-käsikirja 134 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Sterilointi
  • Kirja sisältää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointia koskevat vaatimukset sekä niihin liittyvien eurooppalaisten standardien keskeisimmän sisällön. Kirjassa kerrotaan lyhyesti yleisimmistä sterilointimenetelmistä ja validoinnista sekä pakkausmateriaaleista ja indikaattoreista. Kirja on tarkoitettu välinehuollon esimiehille, välinehuoltajille, välinehuoltoalan opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja alan asiantuntijoille. Standardeissa esitetään suosituksia välineiden huollossa käytettäville laitteille, niiden valvonnalle ja välineiden huollolle sekä pakkauksille. Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevassa lainsäädännössä puolestaan esitetään laadunvarmistukseen ja toimintaan liittyvät vaatimukset, joita terveydenhuollon yksiköiden, sterilointipalvelujen tuottajien ja henkilöstön on noudatettava.

SFS-käsikirja 142-1 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Pesu ja desinfiointi. Osa 1: Välinehuoltajan käsikirja
  • Kirja sisältää pesu- ja desinfiointikoneisiin liittyvien eurooppalaisten standardien keskeisimmän sisällön välinehuoltajan näkökulmasta. Käsikirja antaa yleiskuvan pesu- ja desinfiointikoneista, niiden suorituskykyvaatimuksista ja vaatimuksenmukaisuuden testauksesta. Kirjassa kerrotaan desinfiointikoneissa käytettävistä pesuaineista, pesuaineen valintaan vaikuttavista tekijöistä sekä niiden käyttöturvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista. Omavalvontaa käsitellään omana lukunaan. Kirjan lopussa esitetään puhdistamiseen ja desinfiointiin liittyviä termejä ja niiden määritelmiä. Kirja on tarkoitettu välinehuoltajan käsikirjaksi.


SFS-käsikirja 142-2 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Pesu ja desinfiointi. Osa 2: Pesu- ja desinfiointikoneita koskevat standardit

  • Kirja sisältää pesu- ja desinfiointikoneita koskevan standardisarjan SFS-EN ISO 15883-1…-6. Standardit ovat kirjassa kokonaisuudessaan sekä suomen- että englanninkielisinä, lukuun ottamatta osaa 5, joka on tekninen spesifikaatio ja on saatavilla vain englannin kielellä. Kirjan kakkososa on tarkoitettu erityisesti laitevalmistajille, välinehuollon esimiehille ja henkilöille, jotka haluavat perehtyä vaatimuksiin syvemmin.Oppimateriaalit on tarkoitettu standardien opetuksen tueksi.

Sterilointi (pptx) (649.4 KB)
Desinfiointi (pptx) (273.7 KB)
Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja