Sähkökäyttöiset laitteet

Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden standardointia hoitaa SESKOssa komitea SK 62 Sairaalasähkötekniikka. Komitea seuraa ja osallistuu aktiivisesti kansainvälisen komitean IEC TC 62 ja sen alakomiteoiden toimintaan.

Katso myös
Yhteinen toimialaliitto


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja