Kosmetiikka

Kosmetiikan standardisoinnissa käsitellään mm. pakkauksia, merkintöjä, mikrobiologisia ja kemiallisia analyysejä sekä GMP:tä (Good Manufacturing Practice). EU:ssa työ perustuu kolmeen mandaattiin. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman laajalti käyttökelpoiset standardit kansainvälisten ja kansainvälistyvien yritysten käyttöön. Myös turvallisuusasiat ovat tärkeitä tuotteille, jotka ovat kosketuksissa ihmisten ihon kanssa. 

Kosmetiikkaa käyttävät kaikki ihmiset, joten sillä, kuinka hyvin tuotteiden toimivuus ja turvallisuus on testattu ja varmistettu, on suuri käytännön merkitys. Myös suomalaiset kosmetiikan valmistajat myyvät tuotteitaan maailmanlaajuisesti, joten kansainvälisten standardien aikaansaamiseen vaikuttaminen on tärkeää niiden kilpailukyvylle. Kosmetiikka on yksi niitä alueita, joissa pohjoisen sääolosuhteiden ottamisesta huomioon tulee huolehtia.

Aihealueen standardisoinnista vastaa Kemesta.Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja