Tekstiilialan standardisoinnista vastaa Suomessa TEVASTA
Sen toimialoja ovat tekstiilit, vaatetus, kenkä, nahka, suojavaatetus ja jalkojen suojaimet.

TEVASTA vastaa toimialansa standardien laadinnasta Suomessa, sekä osallistuu eurooppalaiseen ja kansainväliseen työhön. TEVASTA toimii Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry Finatexin yhteydessä. Suomessa on laadittu ja julkaistu tekstiilialan SFS-standardeja lähes 50 vuotta, sillä alan standardisointi alkoi Suomessa v.1969.

Muutama esimerkki missä TEVASTAn standardeja tarvitaan:

  • Kankaiden lujuusominaisuuksien määrittäminen ja testaaminen
  • Pesu- ja hoito-ohjeiden tulkitseminen
  • Tekstiilien kuitusisällön määrittäminen
  • Turvallisuusvaatimusten varmistaminen
  • Jalkineiden pitävyyden testaus

  • Lastenvaatteiden nauhojen vaatimusten huomiointi suunnittelussa
  • Nahan kromipitoisuuden määritys

  • Suojavaatteiden sähköstaattisten vaatimusten testaus


Tekstiiliteollisuuden koneiden ja laitteiden standardisoinnista vastaa METSTA. Laitestandardeihin liittyy olennaisena osana myös koneturvallisuus. Suojavaatetuksesta sähköturvallisuuden kannalta, esimerkiksi jännitetyökäsineistä ja valokaarelta suojaavasta vaatetuksesta saa tietoa SESKOsta.

Leikkaustekstiilien standardisoinnista vastaa Yleinen Toimialaliitto.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja