Onko sähköteknisiä standardeja pakko noudattaa?

Standardien käyttö on harvoin lainsäädännön mukaan pakollista, mutta niitä käytetään hyväksi lainsäädännössä. Euroopan Unionissa teknistä lainsäädäntöä ohjataan direktiiveillä. Ne ovat useimmiten ns. uuden menettelyn direktiivejä, joissa annetaan vain perusvaatimukset ja todetaan, että yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi täyttää nämä vaatimukset. Tarkoituksena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä siten, että lainsäädännössä annetaan vain olennaiset vaatimukset ja tekniset yksityiskohdat esitetään standardeissa. Eri maat valmistelevat direktiivien pohjalta kansallisen lainsäädäntönsä.
 
Nämä yhdenmukaistetut standardit valmistelee sähköalalla CENELEC. Eri direktiiveihin kuuluvat yhdenmukaistetut standardit on esitetty EU:n virallisessa lehdessä Listat sähköalan direktiiveistä ja niihin liittyvistä standardeista löytyy SESKOn verkkosivuilta.

Vastaavaa periaatetta käytetään Suomessa mm. sähköasennuksia koskevissa säädöksissä. Säännöksissä annetaan vain olennaiset turvallisuusvaatimukset ja Tukes-ohjeessa S 10 lueteltuja standardeja noudattamalla täytetään vaatimukset. Useassa muussakin maassa on sähköasennusten vaatimuksissa käytössä samat periaatteet.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja