Miten sähkötekniset standardit tehdään?

Standardisointi on vapaaehtoista toimintaa ja standardeja valmistelevat siitä kiinnostuneet tahot kuten

  • yritykset, erityisesti laitevalmistajat
  • tutkimus- ja testauslaitokset
  • järjestöjen edustajat
  • viranomaiset
  • yksittäiset asiasta kiinnostuneet henkilöt

 

Standardien valmistelussa pyritään siihen, että kaikki olennaiset tahot voivat hyväksyä standardin. Tämä varmistetaan avoimella valmistelulla, ottamalla tärkeät tahot mukaan valmisteluun ja viime vaiheessa standardien sisällöstä äänestetään ja standardin hyväksymiseen vaaditaan vankka määräenemmistö. Konsensus ei tarkoita täyttä yksimielisyyttä. Täyden yksimielisyyden tavoitteleminen voisi johtaa hyvin hitaaseen standardin valmisteluun.

Sähköalan standardisoinnissa on erityistä kansainvälisyys. Perustyö tehdään yleensä maailmanlaajuisessa IEC:ssä, jossa on 68 jäsenmaata, 178 standardisointikomiteaa, joilla on yli 700 työryhmää ja työhön osallistuu n. 10 000 asiantuntijaa.

Eurooppalainen standardisointijärjestö CENELEC käyttää hyväkseen IEC:n työtä. 85 % standardeista perustuu IEC:n työhön. Loput on valmisteltu eurooppalaisena työnä, mutta valmistuneet eurooppalaiset standardit voidaan viedä edelleen IEC:hen ja niiden pohjalta tehdään kansainvälisiä standardeja.

SESKO edustaa Suomea IEC:ssä ja CENELECissä. SESKOlla on standardisoimiskomiteoita ja seurantaryhmiä tärkeimmille IEC ja CENELEC-komiteoille. SESKOn kautta voi osallistua kansainväliseen, eurooppalaiseen ja kansalliseen sähköalan standardisointiin.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja