Mitä ovat sähkötekniset standardit?

Suomalaiset sähköalan standardit julkaistaan tai vahvistetaan SFS-standardeina. Sähköalan SFS-standardeja on voimassa n. 5000 kappaletta. Standardeista vajaa 600 on julkaistu suomeksi. Loput on otettu käyttöön vahvistamalla ne suomalaiseksi standardiksi ja ottamalla ne mukaan SFS-luetteloon.

Suurin osa standardeista on SFS-EN standardeja, jotka ovat Suomessa käyttöön otettuja eurooppalaisen sähköalan standardisointijärjestön CENELECin (European Committee for Electrotechnical Standardization) valmistelemia EN-standardeja. EN-standardit ovat sisällöltään identtisiä kaikissa CENELECin jäsenmaissa, joita ovat EU-maat sekä Sveitsi, Norja ja Islanti.

CENELECin valmistelemista standardeista 85 % perustuu kansainvälisen sähköalan standardisointijärjestön IEC:n (International Elechtrotechnical Commission) standardeihin, jotka otetaan Euroopassa käyttöön sellaisenaan tai pienillä yhteisillä muutoksilla. IEC-työhön pohjautuvat standardit tunnistaa siitä, että standardin kirjaintunnuksen ensimmäinen numero on 6, esimerkiksi sähkömoottoreita koskeva perusstandardi SFS-EN 60034-1 on sisällöltään IEC standardi IEC 60034-1 Rotating electrical machines. Part 1: Rating and performance. Standardi on vahvistettu suomalaiseksi standardiksi englanninkielisenä.

CENELEC valmistelee myös omia standardeja, jolloin standardin numero alkaa 5:llä. Esim. SFS-EN 50191 Sähköisten testauslaitteistojen asennus ja käyttö on CENELECin valmistelema standardi, joka on julkaistu myös suomeksi.

SFS julkaisee myös SESKOn valmistelemia kansallisia SFS-standardeja, joiden tunnus on nelinumeroinen. Esim. SFS 5610 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut pistokytkimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset on kansallinen standardi. Senkin sisällöstä suurin osa perustuu kansainvälisiin standardeihin, mutta koska maailmassa on käytössä erilaisia pistorasioita ja -tulppia, tässä standardissa on esitetty vain Suomessa käytössä olevat. Puhtaasti kansallisia SFS-standardeja on hyvin vähän.

IEC:llä on myös standardeja, joita ei ole vahvistettu EN-standardeiksi. Standardeja valmistelevat myös monet muut tahot. Varsinkin Pohjois-Amerikassa on vahvoja kansallisia standardisointitahoja.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja