Mistä sähköteknisiä standardeja saa?

Standardit ovat maksullisia, koska niiden myyntituotolla rahoitetaan standardien laatimista. Standardien laatimisen kokonaiskustannuksista myyntituotoilla katetaan vain pieni osa. Standardien laadintaan käytetään paljon asiantuntijatyötä, jonka kustannuksista vastaavat laatimistyöhön osallistuvat yritykset ja muut tahot.

Sähköalan IEC-standardeja, CENELECin EN-standardeja sekä SFS-standardeja (SFS, SFS-EN, SFS-EN-ISO, SFS-ISO ja SFS-IEC) myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 149 9331. IEC-standardeja voi hankkia myös IEC:n verkkokaupasta.

Standardeja on nähtävillä myös useissa kirjastoissa ja korkeakoulujen sähköisissä kirjastoissa.

Lisätietoja voi kysyä SFS:n tietopalvelusta puh. 09 1499 3455.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja