SESKO
Sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö

Sähköteknisestä standardoinnista Suomessa vastaa SESKO ry. Sähkötekniseen standardointiin kuuluu sähkön ja elektroniikan lisäksi sähköautomaatio. SESKO huolehtii sähköteknisten standardien valmistelusta ja niiden ottamisesta käyttöön Suomessa.

SESKO on maailmanlaajuisen sähköteknisen standardointijärjestön IEC:n ja vastaavan eurooppalaisen standardointiorganisaation CENELECin jäsen.

SESKOn kokoama laaja asiantuntijajoukko saa kansainvälisissä työryhmissä ja komiteoissa arvokasta tietoa sähkö- ja elektroniikka-alan tulevaisuuden näkymistä ja teknisestä kehityksestä.
Tätä käytännön standardointityössä saatua tietoa ja kokemusta välitetään eri tiedotuskanavissa eteenpäin alan viranomaisten, yritysten ja toimijoiden hyödynnettäväksi.
Standardointialan tapahtumista kerrotaan SESKOn sivuston Ajankohtaista-osiossa, joka on edelleen jaettu Uutiset ja Uudet julkaisut -osioon.

SESKO-lehti keskittyy sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnin tapahtumiin Suomessa ja maailmalla. Se tiedottaa ajankohtaisista julkaisuista, standardointikomiteoiden työskentelystä ja järjestötapahtumista asiantuntija-artikkelein ja katsauksin.

Ajankohtaista sähköalan standardoinnista SESKO-lehdessä

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja