Sähkötyöturvallisuus

Väärällä tavalla tehdystä sähkötyöstä voi aiheutua hengenvaaraa työn tekijälle ja muille ihmisille. Sen takia sähköalan töiden tekemistä on säännelty. Nykyään tärkeä rooli sähkötöiden turvallisuuden varmistamisessa on standardeilla.

Sähkötyöturvallisuutta käsitellään standardissa SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus, joka perustuu CENELECin standardiin EN 50110, mutta siinä on otettu huomioon myös suomalaiset määräykset ja erityisolosuhteet. Standardi SFS 6002 on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä versioina. Noudattamalla standardia katsotaan määräysten vaatimusten täyttyvän. SFS 6002 standardi sisältyy myös SFS-käsikirja 600:aan.

Esitysaineistoa sähkötyöturvallisuuden opetuksen tukimateriaaliksi SESKOn oppilaitossivustolta.
Standardi SFS 6002 edellyttää, että sähkötyöturvallisuudesta pitää järjestää koulutusta, joka uusitaan viiden vuoden välein. SESKOn sivuilta löytyy tällaisen koulutuksen järjestäjiä.

Sähkötyöturvallisuuden varmistamisessa käytettävien laitteiden (jännitteenkoettimet, työmaadoitusvälineet, jännitetyövälineet jne.) standardeja valmistellaan kansainvälisen komitean IEC TC 78 Live working työn pohjalta. Suojavaatteina käytetään myös CENin standardisoimia suojavaatteita.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja