Sähkötekniset standardit eri maissa

Euroopassa CENELECin jäsenmaissa suurin osa standardeista on EN-standardeja, joka vahvistetaan eri maissa kansallisella tunnuksella, Suomessa SFS-EN, Ruotsissa SS-EN, Saksassa DIN-EN jne. EN-standardien sisältö on eri maissa täysin identtinen.

Eri maissa on käytössä edelleen myös jonkin verran kansallisia standardeja. Tietoja näistä saa eri maiden kansallisten standardisointikomiteoiden verkkosivuilta. IEC-standardit tunnetaan hyvin eri puolilla maailmaa. Tarvittaessa voi kysyä lisätietoja IEC:n jäseninä olevilta kansalliskomiteoilta, joiden yhteystiedot löytyvät IEC:n verkkosivuilta.

Pienjännitesähköasennusstandardit

Eri maissa käytössä olevista sähköasennusstandardeista saa lisätietoja standardisointijärjestöjen verkkosivujen kautta. Katso lisätietoja SESKOn sivulta Eräiden maiden sähköasennusstandardeja.

Pistokytkinjärjestelmät

IEC on koonnut eri maissa käytössä olevat pistokytkinjärjestelmät taulukkoon World Plugs.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja