Sähkölaitteet

Suurin ryhmä sähköteknisiä standardeja käsittelee erilaisten sähkölaitteiden rakennetta. Laitestandardit ovat lähes poikkeuksetta IEC:n ja CENELECin valmistelemia standardeja, jotka ovat yhteneväisiä eri puolilla maailmaa. Euroopassa standardit julkaistaan EN-standardeina ja kukin CENELECin jäsenmaa vahvistaa ne kansallisiksi standardeiksi omalla tunnuksellaan. Suomessa EN-standardit vahvistetaan tunnuksella SFS-EN. Jos sähköalan EN-standardin tunnusnumeron ensimmäinen kirjain on 6 (esim. SFS-EN 60335-1) standardin sisältö perustuu IEC:hen. Jos standardin ensimmäinen numero on 5 (esim. SFS-EN 50171) sen sisältö on CENELECin tekemä.

Lisätietoja eri laitteiden standardeista voi tiedustella SESKOsta

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja