Sähköautomaatio

Sähköautomaatiostandardit liittyvät jatkuvien ja panoksina tapahtuvien prosessien mittauksen ja ohjauksen sekä säädön laitteisiin ja niiden integrointiin vastaaviin järjestelmiin. Tämän alueen standardit määräytyvät kansainvälisen komitean IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and automation sekä sen alakomiteoiden sekä eurooppalaisen CENELEC TC 65XC komitean kohdealueiden mukaan. Nämä standardit voivat olla luonteeltaan joko horisontaalisia tai tuotestandardeja. Suomessa sähköautomaatiostandardeja valmistelee SESKOn Teollisuusprosessien mittaus- ja ohjauskomitea SK 65.

Tärkeimpiä sähköautomaatiostandardisarjoja SESKOn Automaatio-sivuilla.

Aihealueelta valmistuneet SFS-standardit SFS:n verkkokaupan luettelossa:

SFS-ICS 25.040 Teollisuusautomaatiojärjestelmät

Aihealueelta valmistuneet IEC-standardit:

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja