Sähköasennukset

Sähköasennuksien standardisoinnin historia on lyhyempi kuin yleisstandardeilla ja sähkölaitestandardeilla. Sähköasennuksista oli aikaisemmin monissa maissa – myös Suomessa – käytössä kansalliset sähköasennuksia koskevat määräykset. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on kuitenkin monissa maissa – myös Suomessa – siirrytty käyttämään standardeja. Standardien käyttö ei ole pakollista, mutta kun käytetään standardeja, katsotaan määräysten vaatimusten täyttyvän.

Pienjännitesähköasennusten (jännite korkeintaan 1000 V vaihtojännitettä tai 1500 V tasajännitettä) perusstandardi on IEC 60364-sarja. Standardisarjan on valmistellut IEC:n komitea TC 64 Electrical installations and protection against electric shock. IEC:n standardien pohjalta valmistellaan Euroopassa HD 60364-sarja ja sen pohjalta eri maat valmistelevat omat standardinsa. Suomessa pienjännitesähköasennusstandardien tunnus on SFS 6000 ja tunnukset vaihtelevat eri maissa.

Suurjänniteasennuksissa (jännite yli 1000 V vaihtojännitettä tai 1500 V tasajännitettä) on olemassa CENELECin eurooppalainen julkaisu HD 637, jonka pohjalta on valmisteltu kansallisia standardeja. Suomessa suurjännitesähköasennusstandardin tunnus on SFS 6001.

Lue lisää sähköasennusstandardeista SESKOn sivuilta SESKO Sähköasennukset.

CENELEC on valmistellut myös ilmajohtoasennuksia koskevat standardit SFS-EN 50341-1 (yli 45 kV ilmajohdot ja yleisvaatimukset), SFS-EN 50423-1 (1 – 45 kV johdot). Ilmajohdoissa ympäristöolosuhteet – kuten tuuli ja lämpötila – vaikuttavat voimakkaasti ja sen takia standardisarjoihin sisältyy osa 3, jossa on annettu kussakin maassa voimassa olevat kansalliset vaatimukset. Lue lisää SESKOn sivulta SESKO Ilmajohdot.

Sähköasennusstandardeja tehdään myös erikoisalueilta. Tärkeä erikoisalue on räjähdysvaaralliset tilat ( joiden asennuksia koskevan standardin tunnus on SFS-EN 60079-14. Muita asennuksia koskevia standardeja valmistelevat mm. IEC TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units ja TC 44 Safety of machinery - Electrotechnical aspects.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja