Sähköalan perusstandardit

Sähköalan perusasioita koskevat standardit valmistellaan IEC:ssä (International Electrotechnical Commission). IEC:llä on teknisiä komiteoita, joilla on tehtävänä valmistella ns. horisontaalistandardeja tietystä aihepiiristä.

IEC TC 1 Terminology valmistelee sanastot, joiden avulla tekniset asiat voidaan ilmaista täsmällisesti. Komitea on valmistellut IEC:n sisvuilla vapaasti käytössä olevan Electropedia-sanaston, josta löytyy sähkötekniikan termejä useilla kielillä, myös suomeksi, sekä niiden englanninkieliset määritelmät. Suomeksi on julkaistu myös erillisiä sanastostandardeja.

Komitea TC 3 Information structures, documentation and graphical symbols valmistelee sähkötekniikan tietojärjestelmien, dokumentoinnin ja piirrosmerkkien standardit.

Komitea TC 8 Systems aspects for electrical energy supply määrittelee jännitteiden ja virtojen standardiarvot.

Muita horisontaalisia standardeja on mm. eristyskoordinaatiosta, testaustekniikasta, ympäristöolosuhteista ja ympäristönäkökohdista.

IEC:llä on myös horisontaalisia turvallisuusstandardeja. Esim. komitea IEC TC 64 Electrical installations and protection against electric shock tehtävä on valmistella turvallisuuden perusjulkaisuja (basic safety publication) sähköiskulta suojaamisesta.

Sähköiskulta suojaamista koskevia perusjulkaisuja ovat:
  • IEC 60364-4-41 Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock (suomalainen versio: SFS 6000-4-41 Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-41: Suojausmenetelmät. Suojaus sähköiskulta)
  • IEC 60364-5-54 Electrical installations of buildings - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors (suomalainen versio: SFS 6000-5-54 Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-54: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Maadoittaminen ja suojajohtimet)
  • IEC TS 60479-sarja Effects of current on human beings and livestock
  • IEC 61140 Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment (suomalainen versio SFS-EN 61140 Suojaus sähköiskulta. Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet)

 
Muista sähköturvallisuuden aihepiireistä on perusjulkaisuja muiden komiteoiden alueelta. Esim. IEC TC 16 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification valmistelee merkintöjä ja käyttöelimiä koskevat perusstandardit. Perusjulkaisuja valmistellaan myös usealta muulta sähkötekniikan alueelta.
Suurin osa IEC:n perusstandardeista on vahvistettu CENELECin eurooppalaisiksi EN-standardeiksi ja myös suomalaisiksi SFS-EN-standardeiksi. Suomessa sähkötekniikan standardisoinnista vastaa SESKO, jonka kautta voi vaikuttaa IEC-standardien sisältöihin.

Alueelta vahvistetut standardit SFS:n verkkokaupan luettelossa:

SFS-EN 61140 Suojaus sähköiskulta. Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja