Räjähdysvaaralliset tilat

Räjähdysvaarallisilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa on palavaa kaasua tai pölyä sisältäviä räjähdysvaarallisia ilmaseoksia.

Aihealueen standardit liittyvät EU:n ATEX-laitedirektiviin 94/9/EY ja osittain myös räjähdysvaarallisten tilojen työolosuhdedirektiiviin 1999/92/EY. Atex-laitedirektiivi on uuden menettelyn direktiivi, jonka mukaan toimittuna täytetään direktiivin vaatimukset.

Räjähdysvaarallisten tilojen standardit valmistellaan pääasiassa IEC:n komiteassa TC 31 ja CENELEC ottaa standardien teknisen sisällön käyttöön sellaisenaan. IEC:n räjähdysvaarallisia tiloja koskevat IEC 60079-sarjan standardit ovat muutenkin käytössä ja tunnustettuja joka puolella maailmaa. Suomessa standardit on vahvistettu tunnuksella SFS-EN 60079.

Standardisarjassa 60079 käsitellään sekä erilaisia laiterakenteita että tilojen luokittelua, laitteiden valintaa, asentamista, tarkastamista ja huoltoa. Standardisarjasta on suomeksi julkaistu sellaisia tilaluokitukseen ja asentamisen liittyviä standardeja, joilla on laaja käyttäjäkunta. Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia koskee standardi SFS-EN 60079-14 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen. Tähän standardiin viitataan Tukes-ohjeessa S 10, jossa luetellaan standardit, joiden mukaan toimittuna täytetään sähköasennuksia koskevat määräykset. Puhtaasti laiterakenteita koskevat standardit ovat saatavilla englanninkielisenä.

IEC on aloittanut myös ei-sähköisten laitteiden ja suojausjärjestelmien standardisoinnin. Työ tehdään alakomiteassa SC 31 M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres. IEC:n ja ISOn sopimuksen mukaan nämä standardit julkaistaan ISO/IEC 80079-sarjana.

Suomessa IEC TC 31:n työtä hoitaa SESKO ja sen komitea SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja