Elektroniikka

Pienjännitedirektiivi

Pienjännitedirektiivin tarkoituksena on taata sähkölaitteen turvallisuus valmistajan tarkoittamassa käytössä. Direktiiviä sovelletaan sähkölaitteelle, joka on suunniteltu toimivaksi vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50 V-1000 V ja tasavirralla nimellisjännitealueella 75 V-1500 V. Nimellisjännitealueilla tarkoitetaan sähkölaitteen syöttö- tai lähtöjännitettä; ei laitteen sisäisiä jännitteitä.  Direktiivi käsittelee terveys- ja turvallisuusriskejä ja sitä sovelletaan kaikkiin sähkölaitteen käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Terveyteen vaikuttavat sähkömagneettisten kenttien emissiot kuuluvat myös pienjännitedirektiivin alaisuuteen.

Direktiivissä ei esitetä yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia vaan sähkölaitteen direktiivinmukaisuus voidaan osoittaa käyttämällä soveltuvia eurooppalaisia standardeja. EU:n komissio julkaisee virallisessa lehdessä luetteloa voimassa olevista yhdenmukaistetuista standardeista.


Sähkölaitteiden turvallisuuteen liittyviä standardeja laaditaan useissa IEC:n teknisissä komiteoissa.

Kansainvälinen standardointi

SESKOn komitea

SFS-ICS-ryhmä

IEC/TC 61 Safety of household and similar electrical appliances

SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus

SFS-ICS 97.030 Kodinkoneet

IEC/TC 62 Electrical equipment in medical practice
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SFS-ICS 11.040
Lääkinnälliset laitteet
IEC/TC 66 Safety of measuring, control and laboratory equipment

SFS-ICS 19.080
Sähköinen ja elektroninen testaus
IEC/TC 108 Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology
SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus
SFS-ICS 35.260
Toimistotekniikan laitteet
SFS-ICS 33.160
Audio-, video- ja audiovisuaalinen tekniikka
IEC/TC 116 Safety of hand-held motor-operated electric tools
SK 116 Sähkötyökalut
SFS-ICS 25.140
Käsikoneet ja -työkalut

Elektroniikan kokoonpanotekniikka ja piirilevyt

Elektroniikan kokoonpanotekniikkaan liittyvissä standardeissa käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

  • Olosuhdetestit ja juotosliitosten ominaisuuksien testaus
  • Kokoonpanotekniikkojen vaikutukset komponentteihin
  • Piirilevyjen, komponenttien, komponenttilevyjen ja pakkausten merkinnät
  • Pintaliitostekniikka ja ominaisuuksien testaus
  • Juoteseokset, pastat ja juoksutteet
  • Komponenttilevyjen kokoonpano ja laadun valvonta
  • Piirilevyjen ja komponenttilevyjen suunnittelu ja käyttö
  • Piirilevymateriaalit, testimenetelmät materiaaleille ja liitosrakenteille


Elektroniikan kokoonpanotekniikkaan ja piirilevyihin liittyviä standardeja laaditaan IEC:n teknisessä komiteassa TC 91 Electronics assembly technology. Suomen osallistumista IEC/TC 91:n toimintaan johtaa SESKOn kansallinen standardointikomitea SK 91 Elektroniikan kokoonpanotekniikka ja piirilevyt. 

Aihepiirin standardit SFS:n verkkokaupan luettelossa:
SFS-ICS-koodi 31 Elektroniikka


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja