Vesijärjestelmät

Vesijärjestelmien eurooppalaisesta standardisoinnista vastaa CEN/TC 164 Water supply.

Vesijärjestelmien kansainvälisestä standardisoinnista vastaa ISO/TC 224 Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems - Quality criteria of the service and performance indicators.

Eurooppalainen standardisointi perustuu vaatimuksiin, joita esitetään rakennustuotedirektiivissä 89/106/EY sekä juomavesidirektiivissä 98/83/EY. Rakennustuotteiden tulee olla laadultaan sellaisia, että juomaveden koskettaessa niitä kulkeutumisen yhteydessä ei veden laatu heikkene alle juomavesidirektiivissä annettuja määräyksiä. Juomavesidirektiivi antaa määräykset juomaveden laadusta kuluttajalle.

Standardisointialue on hyvin laaja kattaen mm. laitteiden ja järjestelmien toiminnalliset vaatimukset, materiaaleille tehtävät testausmenetelmät, vesijärjestelmien suunnittelu-, asennus-, huolto- ja kunnossapito-standardit sekä vedenottamoilla ja uima-altaissa käytettävät vesikemikaalit.

Vesikemikaalit

Talousveden käsittelyyn tarkoitettuja vesikemikaaleja on standardisoitu yli 110 kappaletta ja uimaveden käsittelyyn tarkoitettuja kemikaaleja on noin 15.

Vesikemikaaleja on mm. pH:n säätöön, saostukseen, hapetukseen, desinfiointiin, toiminnaltaan edellisten yhdistelmiin sekä vesikemikaalituotteiksi laskettavia tuotteita, jotka ovat tarkoitettu suodatukseen.

Standardeissa kuvataan kemikaalien ominaisuudet ja määritellään niiden laatuvaatimukset sekä testimenetelmät vaatimusten määrittämiseksi.

Tuotestandardit tulevat tulevaisuudessa olemaan CE-merkittyjä.


Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:
Viemäröintijärjestelmät


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja