Sähkö-, tieto- ja turvatekniikka

Kiinteistöissä käytettävien sähköteknisten turva- ja turvallisuusjärjestelmien (hälytysjärjestelmät) EN-standardeja laaditaan kahdessa komiteassa: CENELEC TC 79 Alams systems ja CEN TC 72 Fire detection and fire alarm systems. Mainituista komiteoista suomessa vastaa kaksi tahoa: CENELEC TC 79 vastaa SESKO ja CEN TC 72 vastaa SFS. Hälytysjärjestelmien yhteiset asiat (esim. ilmoituksensiirto, EMC, olosuhdetestit, jne.) standardoidaan TC 79:ssä.

CENELEC TC 79:n standardointiin osallistutaan SESKOn komiteassa SK 79 Hälytysjärjestelmät, jonka toimialaan kuuluvat seuraavien sovellusten standardit:

  • murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät
  • kameravalvontajärjestelmät
  • kulunvalvontajärjestelmät
  • turvapuhelinjärjestelmät
  • ilmoituksensiirtojärjestelmät
  • hälytyskeskukset
  • yhdistetyt ja integroidut hälytysjärjestelmät
  • EMC ja ympäristöolosuhdetestaus.


Aiheeseen liittyviä standardeja SFS:n verkkokaupan luettelossa:

SFS-ICS 13.310 Rikosten torjunta
SFS-ICS 13.320 Hälytys- ja varoitusjärjestelmät

Sähköasennuksia käsittelee SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset-sarja.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja