Lämmitys

Rakennusten lämmitysjärjestelmiä käsitellään komiteassa CEN/TC 228.  Järjestelmien laitteiden standardisointi on eri komiteoissa (lämmityskattilat CEN/TC 57 ja radiaattorit CEN/TC 130). Myös lämmitysjärjestelmiä ja laitteita koskevia vaatimuksia on useassa eurooppalaisessa direktiivissä. Tulevaisuudessa suuria haasteita ja myös standardien uusimistarvetta aiheuttavat rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) sekä energiaa käyttäviä tuotteita koskeva ns. EuP-direktiivi.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua METSTAn sivuilta.

Tulisijojen standardisoinnista vastaa RTT.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja