Kotiautomaatio

Koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmien (HBES/BACS) EN-standardeja laaditaan kahdessa eri komiteassa: CENELEC TC 205 Home and Building Electronic Systems (HBES) ja CEN TC 247 Building automation, controls and building management (BACS).

Mainituista komiteoista Suomessa vastaa kaksi SFS:n toimialayhteisöä. TC 247 rakennusautomaatiosta vastaa METSTA ja TC 205 kotiautomaatiosta SESKO. Osa HBES/BACS standardeista (esim. sähköturvallisuus) on laadittu näiden komiteoiden yhteisessä työryhmässä.

Viihdejärjestelmäpohjaista kotiautomaatiota standardoidaan IEC:n komiteassa TC 100.

TC 205:n standardointiin osallistutaan SESKOn komiteassa SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät. CENELEC TC 205 laatii sähköisen talotekniikkaan liittyviä standardeja mm. seuraaville pääaiheille:

  • Sähköturvallisuusvaatimukset
  • Toiminnallinen turvallisuus
  • EMC-vaatimukset´
  • Olosuhdeluokitus ja testaus
  • Kaapelointivaatimukset
  • Asennusten suunnittelu, testaus ja tarkastus
  • Kenttäväylät (KNX)
  • Luokitus ominaisuuksien perusteella


Standardeja SFS:n verkkokaupan luettelossa:

SFS-ICS 97.120 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut automaattiset säätöjärjestelmät.

Sähköasennuksia käsittelee SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset -standardisarja.

Katso myös: Automaatio » Kone-ja rakennusautomaatio » LVI-automaatio


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja