Ilmatekniikka

Rakennusten ilmateknisiä (ilmanvaihto, ilmastointi, jäähdytys) järjestelmiä käsitellään komiteassa CEN/TC 156, jonka toimialaa kuuluu myös osa näissä järjestelmissä käytettävistä laitteista: ilmankäsittelykoneet, ilmakanavat ja ilmanjaon päätelaitteet, sekä komitean ISO/TC 117 laatimien puhallinstandardien ottaminen myös eurooppalaisiksi standardeiksi. Ilmansuodattimien standardisointi kuuluu komitealle CEN/TC 195, huoneilmastointikoneet ja lämpöpumput komitealle CEN/TC 113. Ilmateknisiä järjestelmiä ja laitteita koskevia vaatimuksia on useassa eurooppalaisessa direktiivissä.

Tulevaisuudessa suuria haasteita ja myös standardien uusimistarvetta aiheuttavat rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) sekä energiaa käyttäviä tuotteita koskeva ns. EuP-direktiivi.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja