Talotekniikka

Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet. Talotekniikka muodostuu teknisistä järjestelmistä, laitteista ja palveluista. Talotekniikka käsittää rakennuksissa mm. ilman, veden, lämmön ja energian siirtoon liittyvät järjestelmät ja laitteet sekä niihin liittyvät automaatio- ja mittarointilaitteet ja palvelut. Talotekniikan keskeiseksi haasteeksi on noussut hyvien ja hallittujen sisäolosuhteiden tuottaminen ja ylläpito mahdollisimman energiatehokkaasti.

Sähköiseen talotekniikkaan kuuluu mm. sähkö- ja tietoverkkoasennukset, erilaiset hälytysjärjestelmät, kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmät ja muut rakennusten sähköiset järjestelmät. Sähköisen talotekniikan standardisointia hoitaa SESKO.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja