Eurokoodit

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodisarja koostuu noin 60 osasta.

Eurokoodeissa esitetään varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset suunnitteluohjeensa. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa näiden kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa Ympäristöministeriö talonrakentamisen ja Liikennevirasto siltojen ja liikennealueiden osalta.

Eurokoodien valmistelutyö tapahtuu teknillisessä komiteassa CEN/TC 250, joka on vastuussa kokonaisuuden hallinnasta sekä perusperiaatteet määrittelevästä osasta EN 1990 Suunnitteluperusteet. Muiden eurokoodiosien valmistelu tapahtuu CEN/TC 250:n alakomiteoissa. Työnjako on seuraava:

Aihealue Komitea/alakomitea
Vastuutaho
SuunnitteluperusteetCEN/TC 250 RTT
KuormatCEN/TC250/SC1 RTT
BetonirakenteetCEN/TC250/SC2 RTT
Teräsrakenteet CEN/TC250/SC3 METSTA
BetonirakenteetCEN/TC250/SC4 RTT
Puurakenteet CEN/TC250/SC5 RTT
Muuratut rakenteetCEN/TC250/SC6 RTT
Geotekninen suunnitteluCEN/TC250/SC7 Liikennevirasto
Maanjäristysmitoitus CEN/TC250/SC8 SFS
Alumiinirakenteet CEN/TC250/SC9 METSTA
EN 1990 suunnittelun perusteet
CEN/TC250/SC10
RTT
Rakenteellinen lasi
CEN/TC250/SC11YTL

Eurokoodit tulivat käyttöön 1.4.2010, jolloin kansalliset samansisältöiset standardit kumottiin. Eurokoodien käyttöönotto on suunnittelijoiden ja opiskelijoiden kannalta merkittävä asia. Yhteiset suunnitteluohjeet helpottavat suunnitteluvientiä ja edistävät opiskelijavaihtoa.

Suomessa on eurokoodien käyttöönoton tueksi perustettu Eurokoodi help desk -verkkopalvelu. Sivustolle on koottu ajantasainen tieto eurokoodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppikirjoista, käsikirjoista ja ohjelmista. Sivujen kautta on myös mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havai-tuista virheistä. Sivusto löytyy osoitteesta www.eurocodes.fi. Verkkopalvelun takana ovat yllämainittujen toimialayhteisöjen lisäksi Ympäristöministeriö sekä Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL.

Katso myös SFS:n eurokoodeja koskeva esite.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja