Rakennusmateriaalit

Useimmissa rakennustuotteissa tulee olla CE-merkintä 1.7.2013 alkaen.

CE-merkintä on pakollinen EU:n sisämarkkinoille saatetuille rakennustuotteille, kun niille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, jonka CE-merkinnän siirtymäaika on päättynyt. 

CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet ja muut vaatimukset. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa tuotteen perusominaisuuksista ilmoittamiensa arvojen/luokkien pitävän paikkansa. 

Rakennustuotteiden CE-merkintään johtavia harmonisoituja tuotestandardeja ja niissä viitattuja testimenetelmästandardeja valmistelee noin 70 eurooppalaista teknillistä CEN tai ECISS  komiteaa. Kaiken kaikkiaan rakennustuotteille on arvioitu valmistuvan 500-600 harmonisoitua tuotestandardia ja noin 1500 testimenetelmästandardia.

Kattavasti tietoa rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista ja CE-merkinnästä tarjoaa hEN Helpdesk.Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja