Tierakennusmateriaalit ja tien laitteet

Tienrakentamisen materiaalien standardisoinnista vastaa CEN/ TC 227 Road Materials. Komitean aihealueina ovat mm. asfalttimassat, asfalttiteiden pintaukset, betonitien materiaalit sekä sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kantavan kerroksen materiaalit. Lisäksi CEN/TC 227 vastaa tien pinnan ominaisuuksien testistandardeista, kuten tien pinnan kitkan ja tasaisuuden mittaamisesta. Kaikkiaan työ kattaa noin 150 erilaista standardia.

Tiehen kuuluvien laitteiden standardisoinnista vastaa CEN/TC 226 Road Equipment. Työ sisältää mm. tiekaiteiden, tiemerkintöjen, liikennemerkkien, meluseinien, tievalaistuksen ja muuttuvien liikenneopasteiden standardisoinnin. Valmiita standardeja on käytössä noin 50 kpl.

Valaisinpylväiden standardisoinnista vastaa CEN/TC 50 Lightning columns and spigots. Suomi hoitaa puupylväiden osalta sihteeristöä.

Geoteknisten töiden standardisoinnista vastaa CEN/TC 288 Execution of special geotechnical works.

Geoteknisten tutkimus- ja testausmenetelmien standardisoinnista vastaa CEN/TC 341 Geotechnical investigation and testing. Komitea toimii yhteistyössä komitean ISO/TC 182/SC1 kanssa.

Infra-alan standardoinnin toimialayhteisönä toimii Liikennevirasto.

Liikennevirasto vastaa myös siltojen osalta eurokoodien kansallisten liitteiden julkaisemisesta.
Lue lisää


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja