Puutuotteet

Puutuotteiden standardisointi on Suomen kannalta tärkeää sen takia, että Suomesta viedään paljon puutuotteita eri puolille maailmaa. Rakentamisen puutuotteita ovat erilaiset puulevyt, kuten vaneri, lastulevy, kuitulevy jne. sekä sahatavara, liimapuu, viilupuu, CLT, puuelementit ja hirret sekä puuovet ja -ikkunat.

Puutuotteita standardisoidaan seuraavissa CENin teknisissä komiteoissa:

  • CEN/TC 38 Puun pitkäaikaiskestävyys
  • CEN/TC 112 Puulevyt
  • CEN/TC 124 Rakenteelliset puutuotteet
  • CEN/TC 175 Sahatavara ml. pyöreä puutavaraLisäksi puuikkunoita ja ovia standardisoidaan komiteassa CEN/TC 33 Ovet ja ikkunat. Komiteoiden toiminnasta Suomessa vastaa RTT.

Useimpiin rakentamiseen liittyviin puutuotteisiin on kiinnitettävä CE-merkintä.

Puuta ja sahatavaraa käytetään myös monissa muissa käyttökohteissa kuten puukalusteissa. Puukalusteet ja puutuotteiden alkuperä: katso Metsäteollisuus, puu ja paperi


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja