Rakennuslasit

Rakennuslasistandardeja laatii komitea CEN/TC 129 Glass in building. Standardit koskevat mm. lasien ääneneristävyyttä, palonkestävyyttä ja turvallisuutta. Komitealla on useita tuotestandardeja mm. eristyslaseista, laminaattilaseista, lasitiilistä ja SG-laseista. Tärkeimmät standardit ovat saatavilla suomenkielisinä.

Osa CEN/TC 129:n laatimista standardeista liittyy rakennustuotedirektiiviin, jonka rakennustuoteasetus korvasi. Nämä standardit ovat ns. yhdenmukaistettuja standardeja, jotka johtavat CE-merkintään. Suomessa CE-merkintä muuttui pakolliseksi 1.7.2013 kaikille yhdenmukaistettujen tuotestandardien kattamille rakennustuotteille. Rakennuslaseja koskevia yhdenmukaistettuja standardeja on tällä hetkellä 15. Näistä osa on jo julkaistu suomeksi, ja loputkin käännetään.

Monissa tapauksissa riittää valmistajan oma ilmoitus siitä, että tuote on vaatimusten mukainen. Tämä saattaa edellyttää, että valmistajalla on asianmukainen laatujärjestelmä. Tietyissä tapauksissa tarvitaan kuitenkin ulkopuolisen testaus-, tarkastus- tai sertifiointilaitoksen (ilmoitetun laitoksen) todistus.

Lisätietoja saa Yleisestä Teollisuusliitosta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja