Rakennusakustiikka

Tämä standardisointialue kattaa rakennusten ja rakennusosien ääneneristävyyden mittaamisen, talotekniikan laitteiden melun mittaamisen, rakennusten ääniominaisuuksien arvioinnin ja huoneakustiikan parametrien mittaamisen standardit.

Osa tämän aihealueen standardeista liittyy rakennustuotteita koskevaan EU:n rakennustuoteasetukseen 305/2011/EY.

Standardit laaditaan komiteoissa ISO/TC 43/SC 2 Building Acoustics  ja CEN/TC 126 Building Acoustics.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös:
Akustiikka
Meluntorjunta
Ympäristömelu


Maksuton opetusaineisto

Akustiikan standardeihin voi tutustua helposti Panu Maijalan (VTT Oy) ja METSTAn tekemän opetusaineiston avulla.

Aineisto on kolmeosainen:

  •  Osa 1 Johdanto akustiikkaan, ääneen ja meluun
  • Osa 2 Meluakustiikan perusteita, värähtely, aallot ja perussuureet
  • Osa 3 Kuuloaistin toiminta ja ominaisuuksiaStandardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja