Rakentaminen ja rakennustuotteet ovat laaja osa-alue johon liittyy paljon standardeja rakentamisen eri osa-alueilta.

Rakentamisessa standardien merkitys on erityisen suuri, koska rakennustuotedirektiivi ja viranomaismääräykset edellyttävät standardien käyttöä.

Rakennusalan laaja-alaisuudesta johtuen standardisointi on jakautunut usealle eri toimialayhteisölle.

Keskeisiä toimialayhteisöjä rakentamisessa ja rakennustuotteissa ovat

Rakennustuoteteollisuus RTT
METSTA ry
Kemesta ry
Liikennevirasto
YTL
SESKO
SFS

Katso myös Räjähteet

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja