Palvelujen standardisointi on suhteellisen uutta verrattuna perinteiseen tekniseen standardisointiin. Palvelujen standardisoinnille on tyypillistä sen horisontaalisuus ja kentän pirstaleisuus: palvelut ylittävät usein tavanomaiset standardisoinnin toimialarajat ja standardisointitarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia.

Eurooppalaisen palveludirektiivin (2006/123/EY) mukaisesti standardien merkitys palvelusektorilla tulee todennäköisesti entisestään kasvamaan. EU-komission toimeksiannosta (mandaatti M/371) tehty selvitys eurooppalaisesta palvelujen standardisoinnista saatiin päätökseen keväällä 2009.

Muutamia esimerkkejä jo valmistuneista palvelusektorin eurooppalaista standardeista (ja vastuutaho):

hautauspalvelut (YTL)
kiinteistönvälityspalvelut (RTT)
kiropraktikkopalvelut (YTL)
kuulonhuoltopalvelut (YTL)
käännöspalvelut (SFS)
muuttopalvelut (YTL)
postipalvelut (YTL)
terveyspalvelut (YTL) .

Aivan uusi kiinteistönvälitystä koskeva standardi (SFS-EN 15733) on laadittu CEN:ssä. Se on ensimmäinen yhteinen eurooppalainen käsitys kiinteistönvälityksen vähimmäisvaatimuksista.

Valmisteilla on standardeja, jotka koskevat muun muassa asiakaspalvelukeskuksia, liikkeenjohdon konsultointia, kauneudenhoitopalveluja sekä esteettisen kirurgian palveluja. Myös kuljetusalalle on laadittu useita palvelustandardeja. Kansainvälisellä tasolla turismipalveluja koskeva standardisointi, kuten sukelluspalvelut, on aktiivisesti käynnissä. Lisäksi on hyvä muistaa, että laadunhallinnan standardit (kuten ISO 9001) kattavat myös palvelut.

SFS koordinoi palvelujen standardisointia Suomessa. Varsinainen standardisointityö tehdään aina niillä toimialoilla, joilla on alan paras sisältöosaaminen.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja