Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuteen liittyen on laadittu tietoturvatekniikoita ja biometriikkaa koskevia standardeja.

Suomessa tämän alan standardisoinnista vastaa SFS. Lue lisää SFS:n kotisivuilta IT-standardisoinnin osioista biometriikka ja tietoturvatekniikat

Tietoturvatekniikka

Tietoturvatekniikan standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Työalue kattaa laajasti tietoturvallisuuden yleiset menetelmät, tekniikat ja suositukset informaatio-, IT- ja tietoliikenneturvallisuuteen. Keskeisiä alueita ovat esimerkiksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät, sanastot, arviointiperusteet sekä salaustekniikat, pääsynvalvonta, digitaalinen allekirjoitus ja verkkoturvallisuus.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 27 Security techniques).

Suomessa alan kansainväliseen standardisointiin osallistuu seurantaryhmä SFS/SR 307.

Terveydenhuollon tietotekniikasta vastaa SFS/SR 301


Biometriikka

Biometriikan standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Biometriikan alue kattaa biometrisessä henkilötunnistuksessa käytettävät yksilöllisten fyysisten ominaisuuksien tallennusmuodot tietovälineille, tiedonsiirron sanomakuvaukset sekä sovellusliittymien rajapinnat oikeudelliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat huomioiden.

Kansainvälistä ja eurooppalaista standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and personal identification) ja CENissä (CEN/TC 224 Personal identification, elecronic signature and cards and their related systems and operations).

Suomessa biometriikan alan kansainväliseen standardisointiin osallistuu seurantaryhmä SFS/SR 302.

Lisätietoja biometriikan standardisoinnista löytyy SFS:n kotisivuilta.
SFS:n sivuilla on lueteltu myös tämän alueen standardeja.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja