Hautauspalvelut

Hautauspalvelujen standardisoinnista vastaa Yleinen Teollisuusliitto. Lisätietoja standardeista saa Yleisen Toimialaliiton omilta kotisivuilta.

Standardin tärkeimpänä tavoitteena on taata laadukkaat hautauspalvelut joka puolella Eurooppaa. Standardissa selvitetään, mitä hautauspalvelut sisältävät ja mitkä ovat hinnoittelun periaatteet. Standardissa on otettu huomioon kansalliset hautaamiseen liittyvät lait sekä eettiset, kulttuuriset ja paikalliset uskonnollisten menojen perinteet, samoin kuin hygieeniset ja ympäristönäkökohdat. Standardissa käsitellään myös vaatimukset, jotka koskevat tiedottamista, hautaustoimistoyrittäjien ja muun hautauspalveluhenkilöstön ammatillista pätevyyttä ja jatkokoulutusta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja