Puutuotteiden alkuperä

Puu- ja puupohjaisten tuotteiden alkuperän vaatimusten standardisoinnin hoitaa syksyllä 2013 Brasilian ja Saksan standardisointijärjestöjen aloitteesta perustettu kansainvälinen projektikomitea. Aihealueen standardisoinnista vastaa Kemesta.

Puu- ja puupohjaisten tuotteiden teollisuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja se tuottaa runsaasti suoria ja välillisiä työpaikkoja. Kasvun on tapahduttava kestävältä pohjalta ja sen on sallittava tehokas sosiaalinen ja taloudellinen kehitys. Siksi on tarpeen luoda kansainväliset puupohjaisten tuotteiden alkuperän hallintaa koskevat vaatimukset, jotka edistävät tuotantoketjun jäljitettävyyttä ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotettuja tuotteita.

Työssä on otettava huomioon nykyiset metsänhoidon periaatteet ja järjestelmät (PEFC ja FSC). Tällaisen yhdenmukaistamisen odotetaan vähentävän byrokratiaa ja siten hallinnollisia kustannuksia yritystasolla.


Puurakenteiden suunnittelu

Puutuotteiden suurin käyttöalue on rakentaminen. Puuta käytetään niin rakenteissa, ikkunoissa, ovissa kuin valmiissa pinnoissa sekä työmaakäytössä esim. muotteina. Rakennuksiin käytetty puu toimii pitkäaikaisena hiilinieluna. Sisäpinnoissa puulla on kosteuden vaihteluita tasaava ja samalla huoneilman laatua parantava vaikutus.

Puurakenteiden suunnittelun eurokoodistandardit laaditaan komiteassa CEN/TC 250/SC5 Design of timber structuresKalusteet

Kalusteet-alueella laaditaan standardeja, jotka koskevat koti-, keittiö-, kylpyhuone-, toimisto-, ulko-, julkitila- ja koulukalusteisiin liittyviä spesifikaatioita, terminologiaa, luokitusta ja testauksia.

Kalusteita käytetään kaikkialla, ja niihin liittyy runsaasti tuoteturvallisuuskysymyksiä. Niiden on siis täytettävä tuoteturvallisuusdirektiivin vaatimukset. Kaluste katsotaan turvalliseksi Euroopassa, mikäli se on eurooppalaisen standardin mukainen. Kalusteiden ympäristöselosteet tulee laatia rakennusten kestävän kehityksen komitean (CEN/TC 350) ja rakennustuotteiden vaarallisten aineiden komitean (CEN/TC 351) mukaan.

Lue lisää Kemestan kotisivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja