Paperi, kartonki ja sellu

Paperi-, kartonki- ja sellualan standardisoinnin painopiste on kansainvälisessä ISO standardisoinnissa, jonka menetelmät julkaistaan pääsääntöisesti myös eurooppalaisina standardeina. Komiteoissa laaditaan sellulle, paperille ja kartongille spesifikaatio-, terminologia-, luokitus- ja testausstandardeja.

Paperi-, kartonki- ja sellualueen standardisoinnilla on suuri merkitys näiden tuotteiden käytettävyyden ja ominaisuuksien kannalta. Painotuote- ja pakkausvalmisteiden pitää olla yhteensopivia, niiden ei tule aiheuttaa haittavaikutuksia käytössä, ja niiden on oltava kierrätettäviä. Standardisoinnin avulla saadaan yhteismitallisia ominaisuuksien määrittelyjä kansainvälisillä markkinoilla. 

Suomen talouden vahvuus on vuosikymmenet rakentunut suurelta osin metsäteollisuuden pohjalle. Kansainvälinen kilpailu alalla on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Standardisoinnilla voidaan myös vaikuttaa suomalaisen massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden intressien ja erityispiirteiden huomioon ottamisesta uusille tuotteille. Alan teollisuus etsii ja kehittää aktiivisesti uusia tuotteita, joiden markkinoilla hyväksyttävyyden kannalta standardisointi on ensiarvoisen tärkeää.

Lue lisää Kemestan kotisivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja