Biopohjaiset tuotteet ja polttoaineet

Biopohjaiset tuotteet

Maailmanlaajuisten kehityssuuntien mukaisesti biopohjaisten tuotteiden valmistaminen, käyttö ja merkitys tulevat voimakkaasti lisääntymään. Niinpä EU:n komissio antoi vuonna 2011 kaksi mandaattia biopohjaisten tuotteiden horisontaalistandardien laatimiseksi tällaisten tuotteiden markkinoille saamisen edistämiseksi. Työ on osa EU:n Lead Market-hanketta. 

Suomelle biopohjaisten tuotteiden standardisointi on tärkeää siksi, että Suomessa on jo nyt biopohjaisuuteen perustuvaa tuotteiden valmistusta, ja sitä tulee olemaan tulevaisuudessa vielä enemmän. Alalla on suuri merkitys Suomen teollisuuden uudistumiselle ja sitä kautta koko kansantaloudelle. Kyseessä on myös standardisointialue, joka yhdistää Kemesta ry:n perustajajäseniä.

Lue lisää Kemesta ry:n sivuilta.

Kiinteät  biopolttoaineet

Polttoaineet, niiden saatavuus ja laatu liittyvät maailmanlaajuisiin väestö-, energia- ja ilmastokysymyksiin. Biopolttoaineiden käyttöä edistetään myös lainsäädännön kautta. On tärkeää, että kiinteiden biopolttoaineiden standardit saadaan sellaisiksi, että ne soveltuvat mahdollisimman laajalle joukolle biopolttoaineita ja että ne edistävät bioenergian hyödyntämistä ja biopolttoaineiden kauppaa. Alan standardien tulee olla myös riittävän yksinkertaisia käyttäjien näkökannalta ja relevantteja myös laadunvarmistuskustannusten pysymiseksi kohtuullisina. Standardeilla asiakas ja myyjä voivat siten määrittää biopolttoaineiden laadun yksiselitteisesti standardien avulla.

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvyn edistäminen sekä Euroopassa että kansainvälisillä bionergiamarkkinoilla on ensiarvoisen tärkeää jo Suomen kansantaloudenkin kannalta. Puuperäisten polttoaineiden käyttö on yli viidennes energian kokonaiskulutuksesta vuosittain ja määrä on koko ajan kasvussa.

Lue lisää Kemesta ry:n sivuilta


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja