Asiakirjaviestintä

Asiakirjaviestinnän standardit koskevat kaikenlaisia toimistojen ja yksityishenkilöiden asiakirjoja. Standardisoinnin kohteita ovat esimerkiksi lomakkeen rakenne, asiakirjan asettelu sekä numeroiden ja merkkien kirjoittaminen. Standardit on suunnattu kaikille asiakirjoja laativille ja käsitteleville tahoille. Niitä käytetään kaikissa asiakirjoissa, lomakkeissa ja muussa kirjallisessa materiaalissa organisaatioissa ja yksityisessä asiakirjaviestinnässä.

Standardisoinnin tavoitteena on luoda ja ylläpitää yhtenäisiä käytäntöjä, joita noudattamalla asiakirjoista löytää nopeasti ja helposti oleelliset tiedot.

Alan standardisointia hoitaa Suomessa SFS:n komitea SFS/TK 106 Asiakirjaviestintä.

Lataa asiakirjan perusasettelumalli


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja