Älykkään liikenteen järjestelmät

Älykkään liikenteen järjestelmien standardisoinnista huolehtii mm. komitea CEN/TC 278 Intelligent transport systems.

Komitean työalueita ovat

  • ajoneuvojen tunnistus
  • ajoneuvojen välinen tiedonsiirto
  • eSafety
  • joukkoliikenne
  • käyttäjäinformaatio
  • palveluiden laatu ja toimivuus
  • pysäköinnin hallinta

  • rajapinnat
  • sähköinen maksunkeräys
  • tienkäyttömaksujen perintä.

Lisätietoja standardeista saa Yleisen Teollisuusliiton (YTL) omilta kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja