Tieajoneuvot

Tieajoneuvoja koskevia standardeja on laadittu pääasiassa komiteassa ISO/TC 22 Road vehicles. Euroopassa on laadittu standardeja seuraavilta alueilta

  • ambulanssit
  • jätteenkeräilyajoneuvot
  • matkailuautot ja -vaunut
  • päällerakenteet
  • sähköautot
  • sähkökytkennät ja -laitteet
  • vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt
  • vaihtokorit ja rahtikontit.


Alan standardit käsittelevät pääasiassa tieajoneuvojen osien vaihdettavuutta, yhteensopivuutta ja turvallisuutta. Painopiste on terminologian määrittämisessä, testimenetelmissä ja toimintakyvyn mittausmenetelmissä.

Lisätietoja standardeista saa Yleisen Teollisuusliiton (YTL) omilta kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja