Laivanrakennus ja veneet

Laivanrakennuksen kansainväliset standardit laaditaan ISOn komiteassa ISO/TC 8 Ships and marine technology. Komitean toimialue kattaa laivanrakennuksessa ja laivojen toiminnassa käytetyt rakenteet ja laitteet, merenkulun ympäristökysymykset sekä kaikki muut IMOn (International Maritime Organization) vaatimusten alaiset meriteollisuuteen liittyvät kohteet. Valmiita standardeja on tällä hetkellä yli 200 kappaletta.

Veneitä koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n huvivenedirektiivissä (94/25/EY). Veneen valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa veneen täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.

Veneiden kansainväliset ja eurooppalaiset standardit laaditaan ISOn komiteassa ISO/TC 188 Small craft. Komitean toimialue kattaa rakenteiden ja laitteiden standardisoinnin sellaisten huviveneiden osalta, joiden runkopituus on enintään 24 m.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua ISOn sivuilta:

laivanrakennus ja veneet.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja