Kulkuvälineet huvi- ja hyötykäyttöön


Polkupyörät

Polkupyöriä käsittelevät standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 333 Cycles ja ISOn komiteassa ISO/TC 149 Cycles. Komiteoiden toimialue kattaa polkupyörien turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksien, testausmenetelmien, apulaitteiden ja terminologian standardisoinnin. Valmiita eurooppalaisia standardeja on tällä hetkellä 7 kappaletta, esim. EN 14764, Kaupunki- ja retkipolkupyörät. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. Valmiita kansainvälisiä standardeja on tällä hetkellä 16 kappaletta, esim. ISO 6742-1, Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Photometric and physical requirements - Part 1: Lighting equipment.

Ajoneuvot muuhun kuin tieliikenteeseen

Tämä standardisointialue kattaa muualla kuin julkisilla teillä käytettäväksi tarkoitettujen sekä henkilöiden että tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettujen päältä ajettavien moottorilla varustettujen (polttomoottori tai sähkömoottori) ajoneuvojen turvallisuusvaatimusten standardisoinnin (koneturvallisuuden C-tyypin standardeja).

Tällaisia ajoneuvoja ovat mm. huvi- ja hyötykäyttöön tarkoitetut erilaiset mönkijät, mikroautot, minimoottoripyörät, dirt bike -pyörät ja moottorikelkat. Tämä aihealue ei kata pelkästään kilpailukäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja eikä leluja.

Tämän aihealueen standardit liittyvät lähes kokonaan koneiden suunnitteluvaatimukset esittävään EU:n konedirektiiviin 2006/42/EY. CEN/TC 354 Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and goods and not intended for use on public roads - Safety requirements

Katso myös koneturvallisuus.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja