Pakkaukset

Suomen kannalta merkityksellisiä ovat etenkin eurooppalaisessa komiteassa CEN/TC 261 Packaging laadittavat standardit. Pakkausalan standardeja ja muita julkaisuja on tällä hetkellä yli 200 kpl.

Pakkausstandardeja tehdään niin kuluttaja-, myynti- kuin kuljtetuspakkauksillekin. Standardit käsittelevät mm. seuraavia aihealueita

  • pakkausten ympäristövaikutukset erityisesti liittyen EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviin
  • hygienian hallinta pakkausmateriaalin tuotannossa
  • sanastot ja merkinnät
  • lasipakkaukset, tynnyrit, tuubit, säkit, kuormalavat, rullakot, vaarallisten aineiden pakkaukset jne.


Pakkausstandeja laaditaan myös ISOn teknisessä komiteassa ISO/TC 122 Packaging. Osa näistä on myös eurooppalaisia standardeja ja siten voimassa myös SFS-standardeina.

Pakkausstandardisointia seuraa ja siihen osallistuu Suomesta SFS:n pakkauskomitea TK 111. Tietoa sen toiminnasta ja pakkausstandardeista on SFS:n kotisivulla.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja