Kuljetus ja logistiikka 

Kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvät standardit käsittelevät matkustajien ja tavaroiden kuljetusta. Alan standardisoinnista huolehtii komitea CEN/TC 320 Transport - Logistics and services. Komitean työalueita ovat

  • energian kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt
  • huonekalujen muuttopalvelut
  • joukkoliikenne
  • omavarastopalvelut
  • palveluiden laatu ja toimivuusvaatimukset kuljetusketjussa
  • tavaroiden kuljetuspalvelut
  • terminologia
  • vaarallisten aineiden kuljetuspalvelut.


Lisäksi kannattaa ottaa huomioon ajoneuvojen rakenteita koskevat standardit.

Lisätietoja standardeista saa Yleisen Teollisuusliiton (YTL) omilta kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja